Andrea Wiegman

Trendforecaster, historicus, uitgever

Revolutionairy times

‘Revolutionary times’ … Andrea Wiegman (1973) is van huis uit historicus met als specialisme revolutionaire tijden én is al bijna 25 jaar werkzaam als foresight expert  – wat verandert er in de wereld om ons heen en waar moeten we als organisaties op inspelen om toekomstbestendig te blijven? Maar ook, hoe werkt de dynamiek van verandering en waarom is er soms een radicaal ander inzicht nodig op het moment dat de wereld om ons heen verandert? Op de dynamiek van revolutionaire tijden, samen de toekomst vorm geven én meegaan met de tijd, gaat ze verder in.

Andrea is sinds 1997 als historicus en uitgever actief in het trend/foresight domein, in Nederland en buitenland en heeft diverse platformen en netwerken opgezet en geleid om het vak foresight strategie op de kaart te krijgen. Momenteel werkt ze voor het Rijk, bij de FIOD waar ze diverse actuele thema’s behandelt met publieke – en private (keten)partners en ook kennisinstellingen en wetenschap in betrekt. Daarnaast vervult ze diverse bestuursfuncties om cross disciplinair en cross project geïnspireerd te blijven van issues die spelen binnen organisaties en in de wereld om ons heen. https://www.linkedin.com/in/andreawiegman/