10 november 2023
10.05 min
Victor Huiskes

Samen met reumapatiënten zorgen voor goed geneesmiddelgebruik

Geneesmiddelen zijn een onmisbaar onderdeel van de behandeling van reumatische aandoeningen. Naast de positieve effecten van deze geneesmiddelen ervaren patiënten ook problemen bij het chronisch gebruiken van meerdere geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan bijwerkingen of problemen met het juist gebruiken, maar ook het hebben van informatievragen of zorgen over het gebruik van reumageneesmiddelen.

Uit onderzoek in de Sint Maartenskliniek blijkt dat mensen die reumageneesmiddelen gebruiken elke 2 weken wel één of meerdere nieuwe vragen of problemen hebben. In de huidige zorg lukt het niet altijd om deze problemen op tijd te bespreken. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Door ervoor te zorgen dat patiënten makkelijk betrouwbare antwoorden kunnen vinden op hun geneesmiddelvragen en indien nodig op een laagdrempelige manier hun problemen kunnen melden bij hun behandelteam kunnen deze vervelende gevolgen voorkomen worden. In de Sint Maartenskliniek zijn meerdere toepassingen ontwikkeld en/of geïmplementeerd die patiënten in staat stellen zelf antwoorden te vinden op hun geneesmiddelvragen en om geneesmiddel gerelateerde problemen indien nodig laagdrempelig voor te kunnen leggen aan hun behandelteam. Voorbeelden daarvan zijn een online geneesmiddeldossier met persoonlijke geneesmiddelinformatie,  een digitaal mens dat geneesmiddelvragen beantwoordt en appen met een apotheker over geneesmiddel gerelateerde problemen. Op deze manier zorgen wij samen met de patiënt voor veilig en effectief geneesmiddelgebruik dat goed in te passen is in zijn of haar dagelijks leven. De patiënt kent zichzelf immers het beste en het behandelteam is expert op het gebied van ziekte en behandelopties.

Dr. V.J.B. (Victor) Huiskes is sinds 2006 poliklinisch apotheker in de Sint Maartenskliniek. In deze setting zet hij zijn gespecialiseerde farmaceutische kennis in om patiënten te begeleiden bij goed geneesmiddelgebruik. In 2022 is hij gepromoveerd aan de Radbouduniversiteit op het proefschrift “It takes two – The synergistic role of patients and healthcare providers in reducing drug-related problems”. Sinds 2020 is hij betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van veilig en effectief geneesmiddelgebruik van promovendi die samenwerken met de afdeling farmacie van de Sint Maartenskliniek of Radboudumc. Veilige, effectieve en doelmatige farmaceutische zorg is multidisciplinaire zorg. Daarom is hij sinds 2014 bestuurslid van de Apothekersvereniging Rijk van Nijmegen, is hij sinds 2006 lid van verschillende commissies van de Nederlandse vereniging van ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP). Ook is hij sinds 2018 voorzitter van de Maartensfactsraad in de Sint Maartenskliniek, een groep van medisch specialisten die samenwerkt aan het verbeteren van passende zorg. Zorg die voor de patiënt waarde toevoegt aan de kwaliteit van zijn of haar leven, waarbij gekeken wordt naar zowel medische uitkomsten als kosten.