11 november 2022
21.51 min
Esther Tanck

Bewogen door beweging

Het belang van bewegen en in beweging blijven is van groot maatschappelijk belang. Patiënten die een ziekenhuisbehandeling moeten ondergaan, zoals het krijgen van een nieuwe heup, komen daar beter doorheen als hun conditie goed is. Ze herstellen sneller van de ingreep en hebben hun gezondheid beter in de hand. In deze presentatie wordt u meegenomen naar de kliniek, het onderzoek, en het onderwijs op het gebied van klinische bewegingswetenschappen. En vooral ook het samenspel daartussen. Hoe kan onderwijs het werkveld en onderzoek vooruit helpen? En andersom. Het is belangrijk om nu, en in de toekomst, goede professionals op te leiden die patiënten, of mensen die nog geen patiënt zijn, zo goed mogelijk in beweging krijgen en houden.

Esther Tanck (1971, Zevenaar) is hoogleraar Onderwijs in Beweging aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van de klinische bewegingswetenschappen en wil richting geven aan het opleiden van goede professionals op het gebied van beweging. Zij studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde in 2001 bij het Orthopaedic Research Lab van het Radboudumc op het proefschrift “Mechanical regulation of bone development”. Met haar onderzoeksgroep ontwikkelde zij een methode om het risico op botbreuken te voorspellen bij patiënten met kanker en botuitzaaiingen. Deze methode, de BOS (BOtSterkte)-score wordt momenteel landelijk geïmplementeerd als hulpmiddel bij het voorkomen van onnodige operaties, om daarmee de kwaliteit van leven van deze kwetsbare patiënten te verbeteren.

Na enkele jaren van onderzoek in de bewegingswetenschappen verschoof het zwaartepunt van Tancks werk zich geleidelijk naar onderwijs. Sinds 2001 doceert ze (bio)medische studenten als universitair docent. In 2012 werd ze studieleider bewegingswetenschappen en richtte ze een landelijk platform op voor Nederlands onderwijs in de bewegingswetenschappen.

Tanck speelt een belangrijke rol bij vernieuwingen, ontwikkelingen en evaluaties van leergangen en curricula en krijgt energie van het begeleiden en coachen van studenten. Naast haar werk is ze regelmatig te vinden in de natuur of op de tennisbaan. Ze woont met haar gezin in Arnhem.