Egge van der Poel

Big data expert, filosoof, auteur

Datasolidariteit - voorbij de privacy discussie

Anno 2023 is data delen en hergebruiken in de zorg nog steeds ver weg. Dit moet en kan anders. Te beginnen met een nieuw verhaal, waarin we niet langer privacy en het medisch beroepsgeheim als primaire toetsstenen hanteren. Daarnaast moet datasolidariteit een belangrijke drijvende kracht worden van onze gesprekken over data-uitwisseling en -beschikbaarheid. Met andere woorden: we hebben een fundamenteel ander ethisch en maatschappelijk debat nodig om data delen in de zorg mogelijk te maken.

Egge van der Poel is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.