5 november 2021
28 min
Rob Nelissen

Medisch technologische innovatie: Magie of Ratio

Als persoon zonder bewegingsbeperkingen kunnen participeren in de maatschappij lijkt een gegeven. Desalniettemin is er een groep mensen, waarvoor dat niet zo is. Als orthopedisch chirurg kunnen wij die beperking verminderen met implantaten, als orthopeed zien wij dat deze intentie ook minder optimaal kan zijn.

Rob G.H.H. Nelissen is hoogleraar Orthopedie en afdelingshoofd Orthopaedie, Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Daarnaast is hij Medical Delta hoogleraar, verbonden aan de TU Delft (vakgroep Biomechanical Engineering).

Hij studeerde geneeskunde en promoveerde in Leiden: ‘Fundamental aspects of the clinical evaluation of total joint prostheses’ (promotores PM Rozing en R Brand).

 

Na zijn opleiding tot orthopedisch chirurg (Leiden) deed hij een Total Joint fellowship in the VS. In 1994 werd hij staflid orthopaedie in het LUMC. In 2005 werd hij hoogleraar Experimentele Orthopedie, later hoogleraar Orthopedie.

Wetenschappelijk heeft hij meer dan 450 peer-reviewed artikelen geschreven, meer dan 60 promovendi tot een promotie begeleid.

 

Naast vele andere bezigheden is de (Inter)nationale focus met name gericht op de kwaliteit en uitkomsten van orthopedische Implantaten. Hij is (mede)oprichter en voorzitter (tot mei 2021) van de LROI. Hij was van 2014-2018 (vice)voorzitter van de NOV.

Hij is (mede)oprichter en voorzitter van NORE (Network Orthopaedic Registries of Europe), een EFORT commissie (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology). In Juni 2021 werd hij gekozen in de Presidential line van de EFORT (eerst als Secretary General).

Sinds 2019 is hij als “observer” lid van MDCG (Medical Device Coordination Group) van DGSANTE EU commissie. In 2021 werd hij voorzitter van het Expert Panel Orthopaedics traumatology rehabilitation van DGSANTE EU commissie.