11 november 2022
19.07 min
Jan Willem Louwerens

De NOV en de Verlichting

De Verlichting was een periode waarin gestreefd werd naar meer licht in de duisternis. Gezien alle problemen die op dit moment in de gezondheidszorg spelen en nog op ons afkomen zou men kunnen spreken van donkere tijden. Denk aan de vergrijzing met een enorme toename van mensen die problemen hebben met bewegen, het dreigende tekort aan zorgpersoneel, de kosten die niet mogen stijgen, gebrek aan grondstoffen etc. Wat wordt van de medisch specialistische zorgprofessionals en dus ook van de orthopedisch chirurgen verwacht? Hoe zou de NOV kunnen innoveren? Zijn er ook kansen om een nog betere zorg voor beweging in beweging te brengen? Is er licht in de duisternis? In deze voordracht wordt u op de hoogte gesteld van de Verlichting binnen de NOV.

Jan Willem Louwerens is van 1990 tot juli 2022 werkzaam geweest als orthopedisch chirurg. Sinds zijn komst in de Sint Maartenskliniek in 1998 was hij voltijds voet- en enkelchirurg. Momenteel is hij nog verbonden aan het Loop Expertise Centrum van de Sint Maartenskliniek en Radboudumc. Hij is voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.