Andrea Wiegman

2023

Trendforecaster, historicus, uitgever

Revolutionairy times

‘Revolutionary times’ … Andrea Wiegman (1973) is van huis uit historicus met als specialisme revolutionaire tijden én is al bijna 25 jaar werkzaam als foresight expert  – wat verandert er in de wereld om ons heen en waar moeten we als organisaties op inspelen om toekomstbestendig te blijven? Maar ook, hoe werkt de dynamiek van verandering en waarom is er soms een radicaal ander inzicht nodig op het moment dat de wereld om ons heen verandert? Op de dynamiek van revolutionaire tijden, samen de toekomst vorm geven én meegaan met de tijd, gaat ze verder in.

Andrea is sinds 1997 als historicus en uitgever actief in het trend/foresight domein, in Nederland en buitenland en heeft diverse platformen en netwerken opgezet en geleid om het vak foresight strategie op de kaart te krijgen. Momenteel werkt ze voor het Rijk, bij de FIOD waar ze diverse actuele thema’s behandelt met publieke – en private (keten)partners en ook kennisinstellingen en wetenschap in betrekt. Daarnaast vervult ze diverse bestuursfuncties om cross disciplinair en cross project geïnspireerd te blijven van issues die spelen binnen organisaties en in de wereld om ons heen. https://www.linkedin.com/in/andreawiegman/


Joris Botman

2023

Fysiotherapeut
Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen (CFN)

Zorgpad post-covid - Een innovatie met toekomst!

Een naadloze samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn zorgmedewerkers heeft bewezen dat het zorgpad post-covid optimale zorg biedt waarbij het de traditionele benadering van begeleiding in de tweede en derde lijn overstijgt. Met de komst van de casemanager in de eerste lijn worden ziekenhuizen en huisartsen ontlast en de samenwerking tussen zorgprofessionals versterkt. Deze innovatieve ontwikkeling zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek gegeven wordt. De samenwerkende partijen zetten nu vol in op het door ontwikkelen en verankeren van dit zorgpad in de reguliere zorgmarkt en zien dit als voorbeeld om andere postinfectieuze aandoeningen te benaderen.

Joris Botman is fysiotherapeut en als voorzitter van de programmaraad betrokken bij het Zorgpad Post-COVID Nijmegen. Samenwerking tussen Radboudumc, CWZ, NEO-huisartsenzorg en Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen (CFN) heeft tot dit innovatieve eerstelijns zorgpad geleid waarbij patienten door een casemanager begeleid worden bij het vinden van de juiste zorg rondom dit nieuwe ziektebeeld. Naast zijn inbreng voor het Zorgpad Post-COVID is Joris voorzitter van de coöperatie voor fysiotherapeuten regio Nijmegen en betrokken bij de projecten Nijmegen op één lijn (NOEL) en ‘Versterking Eerste Lijn (VEL)’. Samenwerking tussen (para)medische disciplines staat bij hem dan ook hoog in het vaandel. Joris is tevens mede-eigenaar van fysiotherapiepraktijk MMfysio en sportboutique ‘Het Gymlokaal’.


Geert Frederix

2023

Lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Technologie met impact  - Lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg

Het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de Sint Maartenskliniek met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Onder aansturing van lectoren Lilian Beijer en Geert Frederix onderzoekt het lectoraat in vroege en late fase van ontwikkeling de toegevoegde waarde van technologie in functie van ervaren kwaliteit van zorg, zorguitkomsten, de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals en impact op kosten (doelmatige zorg).  Het lectoraat werkt nauw samen met de klinische units en de researchafdeling van de Sint Maartenskliniek en in een netwerk van zorgorganisaties, technologiebedrijven en kennisinstellingen. In de presentatie zullen de onderzoekslijnen van het lectoraat worden toegelicht.

Geert Frederix is sinds september 2023 lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanaf zijn promotieonderzoek (2012) aan de Universiteit Utrecht in combinatie met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam heeft Geert zijn onderzoek een focus op de (potentiële) meerwaarde van innovaties. Het berekenen van impact voor patiënt en samenleving in termen van kwaliteit van leven en kosten heeft hierbij een focus. Kernwoorden van het onderzoek zijn dan ook doelmatige zorg, economische evaluatie en kosten-effectiviteit.

Naast zijn werk bij de HAN is Geert werkzaam als Associate Professor Health Technology Assessment bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daar mag hij leiding geven aan een team onderzoekers met focus op doelmatigheid van zorg. Hij was tevens verbonden aan The Health care INnovation Center (THINC) als lid van het management team (2015-2023).


Lucien Engelen

2023

CEO
Transform.Health

Revolutionaire uitdagingen

.

.


Freena Eijffinger

2023

Innovator Zorg
Freena Holding BV

Op weg naar Inclusieve Zorg: Innovatie en Empowerment in de Cloud

Stap in de wereld van ongekende mogelijkheden met een sprankelende presentatie die de schijnwerpers richt op een baanbrekende web-based innovatie in de cloud. Deze krachtige tool vormt de katalysator voor een langverwachte verschuiving binnen de jeugdzorg en daarbuiten, van star hokjesdenken naar een warme omhelzing van diversiteit en inclusiviteit. De focus ligt op het bieden van op maat gemaakte zorg, waarbij de kosten worden verlaagd en de aandacht wordt gericht op het individu: de jongere met een psychische kwetsbaarheid. Bereid je voor op een reis door een universum van zelfredzaamheid en volledigheid, waar elke jonge geest wordt ondersteund op alle levensgebieden.

Het verhaal van Freena gaat verder dan de grenzen van conventioneel ondernemerschap, zoals blijkt uit haar betrokkenheid bij diverse ondernemingen op het gebied van ICT, Innovatie en gezondheidszorg in de loop der jaren.

Met een gerenommeerde achtergrond in informatietechnologie en een opvallende periode waarin ze de diagnostiek van autisme revolutioneerde via haar onderneming Autitouch BV, maakte ze naadloos de overstap naar adviesfuncties binnen de gezondheidssector.

Freena’s veelzijdige inspanningen strekken zich uit tot haar betrokkenheid bij het koesteren van jong talent door hen essentiële ICT-vaardigheden bij te brengen. Tegelijkertijd leidt ze de ontwikkeling van diverse applicaties, wat duidt op haar onvermoeibare streven naar innovatie.

Naast haar professionele prestaties wordt het persoonlijke verhaal van Freena benadrukt door de onthulling van haar diagnoses van ASS, ADD, ADHD en Hoogbegaafdheid, die hebben gediend als bakens en haar leiden naar een diep begrip van haar intrinsieke capaciteiten en haar onwankelbare inzet om anderen te versterken en te inspireren.


Victor Huiskes

2023

Apotheker
Sint Maartenskliniek

Samen met reumapatiënten zorgen voor goed geneesmiddelgebruik

Geneesmiddelen zijn een onmisbaar onderdeel van de behandeling van reumatische aandoeningen. Naast de positieve effecten van deze geneesmiddelen ervaren patiënten ook problemen bij het chronisch gebruiken van meerdere geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan bijwerkingen of problemen met het juist gebruiken, maar ook het hebben van informatievragen of zorgen over het gebruik van reumageneesmiddelen.

Uit onderzoek in de Sint Maartenskliniek blijkt dat mensen die reumageneesmiddelen gebruiken elke 2 weken wel één of meerdere nieuwe vragen of problemen hebben. In de huidige zorg lukt het niet altijd om deze problemen op tijd te bespreken. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Door ervoor te zorgen dat patiënten makkelijk betrouwbare antwoorden kunnen vinden op hun geneesmiddelvragen en indien nodig op een laagdrempelige manier hun problemen kunnen melden bij hun behandelteam kunnen deze vervelende gevolgen voorkomen worden. In de Sint Maartenskliniek zijn meerdere toepassingen ontwikkeld en/of geïmplementeerd die patiënten in staat stellen zelf antwoorden te vinden op hun geneesmiddelvragen en om geneesmiddel gerelateerde problemen indien nodig laagdrempelig voor te kunnen leggen aan hun behandelteam. Voorbeelden daarvan zijn een online geneesmiddeldossier met persoonlijke geneesmiddelinformatie,  een digitaal mens dat geneesmiddelvragen beantwoordt en appen met een apotheker over geneesmiddel gerelateerde problemen. Op deze manier zorgen wij samen met de patiënt voor veilig en effectief geneesmiddelgebruik dat goed in te passen is in zijn of haar dagelijks leven. De patiënt kent zichzelf immers het beste en het behandelteam is expert op het gebied van ziekte en behandelopties.

Dr. V.J.B. (Victor) Huiskes is sinds 2006 poliklinisch apotheker in de Sint Maartenskliniek. In deze setting zet hij zijn gespecialiseerde farmaceutische kennis in om patiënten te begeleiden bij goed geneesmiddelgebruik. In 2022 is hij gepromoveerd aan de Radbouduniversiteit op het proefschrift “It takes two – The synergistic role of patients and healthcare providers in reducing drug-related problems”. Sinds 2020 is hij betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van veilig en effectief geneesmiddelgebruik van promovendi die samenwerken met de afdeling farmacie van de Sint Maartenskliniek of Radboudumc. Veilige, effectieve en doelmatige farmaceutische zorg is multidisciplinaire zorg. Daarom is hij sinds 2014 bestuurslid van de Apothekersvereniging Rijk van Nijmegen, is hij sinds 2006 lid van verschillende commissies van de Nederlandse vereniging van ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP). Ook is hij sinds 2018 voorzitter van de Maartensfactsraad in de Sint Maartenskliniek, een groep van medisch specialisten die samenwerkt aan het verbeteren van passende zorg. Zorg die voor de patiënt waarde toevoegt aan de kwaliteit van zijn of haar leven, waarbij gekeken wordt naar zowel medische uitkomsten als kosten.


Femke Deckers

2023

trainer, schrijver en maker

Schroef jezelf los!

Het World Economic Forum (WEF) plaatst creativiteit in de top 5 van belangrijkste vaardigheden voor de toekomst.
Maar wat ís een creatieve houding eigenlijk? Hoe vóelt ‘out of the box denken’, de status quo doorbreken of omgaan met onzekerheid? Femke Deckers is professional in de toegepaste creativiteit en laat aan de hand van een persoonlijk verhaal (herstel van een incomplete dwarslaesie) zien hoe een creatieve houding cruciaal bleek om het leven opnieuw vorm te geven. Revalideren = innoveren. Ze geeft het publiek 7 creatieve houdingen mee om in te zetten in het leven en op de werkvloer!

Femke Deckers (1976) is trainer, schrijver en maker en weet wat tegenslag betekent. Haar ervaring met fysieke uitdagingen vormt de kern van haar werk. Deze levensloop bracht haar ertoe zich te professionaliseren in de toegepaste creativiteit, het boek ‘Schroef jezelf los’ te schrijven en dit theatercollege te maken. De ruggengraat vormt altijd de spil. Femke Deckers geeft workshops bij organisaties en is als gastdocent verbonden aan de School of Creative Thinking. Haar drive is mensen te laten zien dat het leven altijd mogelijkheden biedt en de rol van creativiteit hierin.


Diederik Gommers

2023

Intensivist
Erasmus MC

Maartenslezing

.

Diederik Gommers is Hoofd Intensive Care/intensivist in het Erasmus MC en was tot en met 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Als expert in het Outbreak Management Team van het RIVM adviseerde hij het kabinet tijdens het dreigende beddentekort op de IC’s gedurende de coronapandemie.
Sinds 12 mei 2023 is hij tevens voorzitter van de ICT&health Redactieraad.


Chermaine Kwant

2023

Spreker en rebel voor het leven

Een pleidooi voor meer rebellen

Toen Chermaine 25 was kreeg ze te horen dat ze nog maar één jaar te leven had. Inmiddels is ze 37 en is ze er nog steeds. En hóe! Ze promoveert namelijk op de ziekte die eigenlijk haar dood zou worden. Maar dat niet alleen, ze heeft haar eigen bedrijf en praktijk als diëtist, geniet volop van het leven en staat als het even kan op het podium. ‘Hoe doe jij het toch allemaal?’ wordt haar regelmatig gevraagd.

‘Dat is de rebel in mij,’ is steevast haar antwoord.

Door haar jarenlange ervaring als behandelaar, patiënt en onderzoeker heeft Chermaine een unieke kijk op de zorg. En daarom vindt ze dat daar wel wat meer rebellen zouden mogen zijn. Een beetje meer rebel zijn brengt je namelijk heel ver, geeft je veerkracht en meer geluk in je werk en je leven.

Chermaine Kwant (1986) startte in januari 2010 haar eigen praktijk als diëtist en specialiseerde zich in hart- en vaatziekten. Eind 2011 werd ze gediagnosticeerd met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en deed zij alles wat in haar macht lag om met voeding kwaliteit van leven te verbeteren. Inmiddels legt zij de laatste hand aan haar proefschrift, waarin zij onderzoekt of voeding de kwaliteit van leven kan verbeteren bij PAH. In navolging hiervan zet zij momenteel de eerste leefstijlpoli voor PH-patienten wereldwijd op. Vandaag de dag richt Chermaine zich in haar praktijk met name op de complexe gevallen en zijn voeding en kwaliteit van leven haar speerpunten binnen de zorg, is ze een veelgevraagd rebels spreker, auteur van drie boeken en geniet ze van alles wat er op haar pad komt.


Peter Smits

2023

Klinisch psycholoog
Sint Maartenskliniek

(R)Evolutie? Blended care in cognitieve revalidatie!

En toen was er opeens een pandemie! Nood brak wetten. Een face-2-face revalidatieprogramma werd omgebouwd naar een blended-care programma. Zoals bij geen enkele (r)evolutie ging dat zonder slag of stoot. Hoe is het 3 jaar later? Heeft er evolutie plaatsgevonden? Hoe zijn de uitkomsten van de behandeling in vergelijking met daarvoor? Wat vinden de revalidanten ervan? Al deze vraagstukken komen voorbij in een presentatie over het behandelprogramma Brein in Beweging.

Peter Smits, klinisch psycholoog, is verbonden aan het behandelprogramma Brein in Beweging van revalidatiecentrum de Sint Maartenskliniek. Binnen dit poliklinische behandelprogramma worden mensen met hersenletsel gerevalideerd. Hij onderzoekt momenteel de behandeleffecten hiervan in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Eerder was hij redacteur van de handboeken Neuropsychotherapie en Revalidatiepsychologie.


Egge van der Poel

2023

Big data expert, filosoof, auteur

Datasolidariteit - voorbij de privacy discussie

Anno 2023 is data delen en hergebruiken in de zorg nog steeds ver weg. Dit moet en kan anders. Te beginnen met een nieuw verhaal, waarin we niet langer privacy en het medisch beroepsgeheim als primaire toetsstenen hanteren. Daarnaast moet datasolidariteit een belangrijke drijvende kracht worden van onze gesprekken over data-uitwisseling en -beschikbaarheid. Met andere woorden: we hebben een fundamenteel ander ethisch en maatschappelijk debat nodig om data delen in de zorg mogelijk te maken.

Egge van der Poel is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.


Lise Verhoef

2023

Senior onderzoeker
Sint Maartenskliniek

Waardevolle innovatie door Wetenschap

Innovatie en wetenschap binnen de gezondheidszorg lijken soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Enthousiaste bedrijven komen om de haverklap met innovaties die beloven de zorg te verbeteren terwijl de logge wetenschap er achteraan hobbelt of de boel vertraagt. Hoe kunnen deze twee hand in hand gaan om tot waardevolle digitale innovatie te komen die de zorg nu zo hard nodig heeft?

Lise Verhoef is senior onderzoeker en themaleider ‘eHealth en persoonsgerichte begeleiding’ in de Sint Maartenskliniek. Haar onderzoek richt zich op de inzet van technologie (eHealth) voor het verbeteren en personaliseren van zorg. Voorbeelden van eHealth zijn apps waarmee patiënten thuis inzicht krijgen in hun zorg of voorspellende algoritmes die de arts ondersteunen om de juiste behandeling voor de juiste patiënt te kiezen.


Jara Schmidt

2023

Projectleider en trainer
2 maanden bij Mulanje Mission hospital in Malawi

Zorg vanuit een warm Afrikaans hart

Gelijkheid op gebied van gezondheid is wat Jara drijft. Vandaar dat ze afgelopen augustus vertrokken is naar Mulanje mission ziekenhuis in Malawi om te kijken hoe een ziekenhuis in een ontwikkelingsland georganiseerd is. Ze vertelt graag over wat de verschillen zijn tussen de ziekenhuizen in Ubbergen en Mulanje en wat we van elkaar kunnen leren.

Jara is begonnen als eerste management trainee van de Sint Maartenskliniek en is vervolgens doorgegroeid als projectleider.


Lilian Beijer

2023

Lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Technologie met impact - Lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg

Het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de Sint Maartenskliniek met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Onder aansturing van lectoren Lilian Beijer en Geert Frederix onderzoekt het lectoraat in vroege en late fase van ontwikkeling de toegevoegde waarde van technologie in functie van ervaren kwaliteit van zorg, zorguitkomsten, de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals en impact op kosten (doelmatige zorg).  Het lectoraat werkt nauw samen met de klinische units en de researchafdeling van de Sint Maartenskliniek en in een netwerk van zorgorganisaties, technologiebedrijven en kennisinstellingen. In de presentatie zullen de onderzoekslijnen van het lectoraat worden toegelicht.

Lilian Beijer is sinds mei 2023 lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verbindt in deze hoedanigheid onderzoek en onderwijs met de (revalidatie)zorgpraktijk van de Nijmeegse Sint Maartenskliniek en andere organisaties voor revalidatiezorg. Zij werkte ruim 10 jaar als logopedist en spraak- taalpatholoog op de unit neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek en werd later door haar promotie aan de Radboud Universiteit (2012) geïnspireerd door de potentie van technologie en de uitdaging van implementatie daarvan in de revalidatiezorg.

Lilian was van 2017 – 2023 verbonden als universitair docent Health & Innovation van de masterspecialisatie Science Management & Innovation aan de Radboud Universiteit en is sinds 2020 gastdocent bij het Global en Sustainable Business Program aan de EDHEC Business School in Lille (FR). Zij is tevens trainee lid Raad van Toezicht bij een organisatie voor ouderenzorg (VVT-sector).


Dirk Schrander

2023

Orthopedisch chirurg
Sint Maartenskliniek

Scoliose, recht de toekomst in!

De manier van aanpak van scoliose kent zo veel meer dimensies dan patienten en de meeste hulpverleners kunnen inschatten. Belangrijkste is te weten dat de behandeling an sich, van braces tot aan operatie per ziekenhuis fors verschillend kunnen zijn. En te weinig mensen weten dat we dit hier in de St Maartenskliniek echt op een hele bijzondere manier doen. Een manier die niet alleen meer gedeeld mag worden naar buiten, maar ook reden mag zijn om een kijkje in onze keuken te komen nemen voor andere (internationale) behandelaars. Hoe en wat, wordt besproken in de presentatie.

Ik stel me altijd voor als een Maastrichtse bourgondiër van Amsterdamse ouders, die graag met handen en hoofd in de gezondheidszorg opereert. Sinds januari 2020 ik werkzaam in de St. Maartenskliniek, waar ik me initieel als Spine Fellow in een breed pallet van aanbod, kennis en kunde verder kon specialiseren binnen alle aspecten van de wervelkolom. Per juli 2021 ben ik begonnen als staflid met aandachtsgebied wervelkolom bij zowel kinderen als volwassenen. Binnen de wervelkolom gaat mijn grootste interesse uit naar deformiteiten zoals scoliose.


Anne Spaans

2023

Orthopedisch chirurg
Sint Maartenskliniek

Voor de vuist weg

De hand is een zeer fascinerend deel van het menselijk lichaam. Onbewust gebruiken we onze handen de hele dag door. Wat doen we er zoal mee en waarom is het zo’n interessant vakgebied? En waarom zijn er professionals met expertise op dit vlak nodig om iemand te helpen?

Anne Spaans is orthopedisch chirurg met aandachtsgebieden hand-pols en kinderorthopedie, twee aandachtsgebieden die haar uitermate interesseren. In 2016  promoveerde zij op haar proefschrift over de behandeling van duimbasisartrose, getiteld “Treatment of thumb carpometacarpal osteoarthritis; quo vadis?”. Dit jaar heeft zij met succes het Europees handexamen (FESSH) gehaald en is hiermee de eerste Europees gecertificeerde handchirurg in de Sint Maartenskliniek.


Tim Simmers

2023

Raad van Bestuur
Sint Maartenskliniek

Vive la révolution!

Revolutie roept vaak beelden op van chaos. Van macht en dwang, een gewelddadige breuk met het verleden. Krantenkoppen over de noodzakelijkheid van hervormingen in de zorg, schetsen niet zelden vergelijkbare beelden van hel en verdoemenis: als we nu het roer niet omgooien, loopt het op alle niveaus vast – of het wordt allemaal onbetaalbaar – of beide. Aan alles een gebrek behalve zorgvraag, kort samengevat.

Revolutie brengt echter ook nieuwe kansen, een globale reset en achterlaten van ballast. De ruimte om te experimenteren, te falen, opnieuw te beginnen en vooruit te komen. Hoe wij als sector omgaan met verandering, heeft veel weg van het bekende model van Kübler-Ross. Hoe beter wij samenwerken, experimenteren en kennis delen, hoe sneller wij de fases van ontkenning, frustratie en somberheid achter ons laten, en in zorglandschap 2.0 vooruit kunnen.

Vive la révolution!

Tim Simmers is sinds 1 juni 2023 lid Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek. Daarvoor was hij werkzaam als cardioloog en voorzitter MSB en tevens voormalig voorzitter van het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis. Hij maakte als specialist manager deel uit van het duaal management van de RVE Hart- en Vaatcentrum. Na zijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, volgde hij de opleiding tot cardioloog met als aandachtsgebied klinische elektrofysiologie. Daarnaast was hij directeur van het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI) en is hij voorzitter geweest van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).


Dave Marver

2023

CEO
ONWARD Medical NV

Revolutionary Therapies for People with SCI

ONWARD Medical NV CEO, Dave Marver, will deliver a lecture on the company’s efforts to develop and commercialize therapies to restore movement and function after spinal cord injury (SCI). His talk will cover use of the company’s ARC-IM Therapy to restore movement in conjunction with an implanted brain-computer interface (BCI). It will also cover therapies that are expected to reach the clinic in the near term, such as the company’s ARC-EX Therapy which delivers transcutaneous electrical spinal cord stimulation to restore upper extremity strength and function, and the company’s standalone ARC-IM Therapy which is being evaluated for its ability to address blood pressure dysregulation after SCI. Mr. Marver will discuss the company’s ability to scale and bring these novel therapies into the clinic while also discussing the challenges associated with building an enterprise that is focused on therapies for SCI.

Dave Marver is CEO of ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), which is developing breakthrough therapies for people with spinal cord injury.

Dave spent almost 15 years with Medtronic in a variety of leadership positions around the world. Later, he served as CEO of Cardiac Science Corporation, a NASDAQ-listed company with 600 employees. He then founded and ran a high-profile sports technology start-up, raising $90M and developing two TIME Magazine Inventions of the Year.

Dave has been an advisor to the World Bank’s International Finance Group and a member of the Health Industry Distributors Association Board of Directors and Duke University’s Health Sector Advisory Council.